Sesli Betimleme (Sub title) Nedir?

Betimleme TDK Kelime Anlamı

 Sesli Betimleme TDK’daki anlamı ile tasarlama, göz önünde canlandırma, bir şeyi söz ya da yazı ile anlatma ve tasvir etme demektir. Betimlemede varlıkların kendine has özellikleri vurgulanır. Yazarlar genellikle bir manzarayı ya da varlığı betimlerken niteleyici sözleri kullanır. Genellikle de öykülerde, hikayelerde, masallarda ve şiirlerde betimleme yapılır. Betimlemenin amacı, anlatılan bir şeyin göz önünde canlandırılmasını ve tasvir edilmesini kolaylaştırmak ve okuyucuların ya da dinleyicilerin hikayenin içine girmesini de sağlamaktır.

Sesli betimleme, filmdeki diyaloglar haricindeki bölümleri dolduran bir dış sesin, olayın geçtiği mekân, zaman, karakterlerin, sessiz gelişen olayların betimlenerek görünüm ve duygularını anlatmasından oluşmaktadır. Betimleme, yalın bir söyleşiyle bir bakıma varlıkların, nesnelerin ve olayların sözcüklerle resmini çizmek ,varlıkları sözcüklerle görünür kılmak , niteliklerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimleri de yansıtmaktadır. Audio Description / Sesli Betimleme Sinema filmleri, video filmleri, TV filmleri, Dizi filmler, Tiyatro eserlerinin , her türlü müze, sergi ve diğer güzel sanatlar ile toplantı ve sunum gibi diğer görsel alanları da görme engellilerin kimsenin yardımı olmadan faydalanabilmesi için, görsel bölümlerin sesli betimleme tekniği kullanılarak yada işitme engelliler için ayrıntılı altyazılı olarak korunan yasaları çerçevesinde kişilerin erişimine uygun hale getirmesini sağlayıcı teknikler bütünüdür.

Betimleme Ne Demek?

 Betimlemede bir varlığın belirleyici özelliklerinin, niteleyicilerle anlatılması ve okuyucuların gözünde onu canlandırmasını sağlaması amaçlanır. Betimlemede okuyucuların gözünde bir resim oluşturmak amaçlanır. Bunun İçin anlatımda konuyla alakalı niteleyici sözcükler bulunmalıdır. Yazıyı okuduğunuz zaman aklınıza bir resim geliyorsa o bölümde betimleme var demektir. Betimleme bir diğer anlamıyla da nesnel gerçeklikte olgu ve fenomenleri dinsel tanımlamalar sayesinde çıkaran bilimsel bir tanıtma yöntemi ve aracıdır. Betimleme deneye ve gözleme dayalıdır. Betimleme, kullanıldığı yere göre farklı anlam taşıyabilir.

Her dilde Betimleme

Eğer ki Betimleme yaptırmak istiyorsanız ve Güzel bir iş olsun istiyorsanız bunu mutlaka bir profesyonel ile görüşerek yapmalısınız. Yazmak sadece önemli değildir. Her dilde Herkes bunu yapabilir aslında.. Bazen uzaktan baktığınızda yapılan iş ne kadar da kolay dersiniz ama içine girdiğinizde ancak bunu anlayabilirsiniz.

Yazının ekranda kaç saniye kalacağından konuşma içerisindeki karakter sayısı ve karakter biçimine kadar önemlidir.

Kapı dan ses geldiği zaman ‘zil çalıyor’ ve ya ‘kapı vuruyor’ şeklinde yapılan 2 ayrı uyarı hem ayrıntıyı yakalamanıza yardımcı olur hem de daha güzel özenli bir iş yaptığınızı gösterir… 100 karakterli bir cümlenin 4 saniyede okunma olasılığı var mıdır sizce? Ben pek zannetmiyorum bunu. Oysa 40 Karakterlik bir yazı 2 veya 3 saniyede okunabilir.

Sizinle daha önce çalıştık mı bilmiyoruz, fakat bize ulaşırsanız sizlere her konuda yardımcı olacağımızı temin edebiliriz. Dilerseniz İngilizce Betimleme ve ya Almanca Sesli betimleme işleriniz ide yapabiliriz. 62 den fazla dilde çeviri imkânı sunuyoruz.

Noterler Birliğine bağlı herhangi bir noterde yemin ederek yeminli tercüman olmuş…

Tercüme nedir?

Apostil İşlemleri Nasıl Yürütülür? Apostil Nereden Alınır? Apostil Nedir?

Apostil İşlemleri Nasıl Yürütülür? Yurtdışında kullanılacak her türlü resmi evrak için apostil onayı gereklidir. Örneğin eğitim veya iş için yurtdışındaki kurumlara yapılacak başvurularda diplomanın noter yeminli bir tercümanlık bürosu tarafından yeminli tercüme yapılması ve belgenin geçerliliğini onaylayan bir apostil ile yollaması gerekir.

Uluslararası Belge Geçerliliği İçin Apostil Gereklidir

Apostil İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Apostil, noter aracılığı ile edinilen bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak onaylanmasını sağlayan belgedir.5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması’nda uluslararası belge geçerliliği apostil edinme şartına bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’de Lahey Sözleşmesine imza atan ülkelerden birisidir. Türk vatandaşları da belgelerin yurtdışındaki geçerliliğini sağlamak için evraklarına apostil onayı yaptırmaları gerekmektedir. Eskiden sadece valilikler tarafından yapılan apostil, bugün kaymakamlıklar tarafından da yapılabilmektedir. Herhangi bir yeminli tercüme bürosu tarafından hazırlanabilecek olan apostilin Türkiye’de ilgili kurumların onayından sonra gidilecek ülkelerin Türkiye’deki elçilikleri tarafından da onaylanmaları gerekir.

Apostil Tasdiki Nerede Yapılır?

Apostil mührü nerede vurulur? sorusunun cevabını veriyoruz. Noter onaylı bir apostil evrakı ancak noterin bulunduğu kaymakamlıkta yapılabilir. Tercüme bürosunda yeminli çeviri işlemi yapıldıktan sonra evrakınızın noter tasdiki yapılması gerekmektedir. Apostil  belgesi kaymakamlık tarafından mühürlenmeli ve ilgili ülkenin konsolosluğuna götürülmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar

 • İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
 • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

Apostil Fiyatları

Apostil belgesinin hazırlanma şekli ve içeriği bütün ülkelerde aynıdır. Kaymakamlıklarda apostil işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmese de tercüme büroları ve noter işlemleri için çeşitli miktarlar talep edilebilir. Tercüme büroları çoğu zaman apostil çevirilerinden ek ücret almaktadırlar.

Hangi Belgelere Yapılır?

Eğitim belgeleri okul, lise, üniversite diplomaları vs.

 • Medeni durumu gösteren belgeler
 • Doğum belgeleri
 • Evlilik cüzdanları
 • Evlenme ehliyeti
 • Vekaletnameler
 • Muvafakatnameler

Geçerliği Olduğu Ülkeler

Apostil şerhinin geçerli olduğu apostil ülkelerin listesine aşağıdaki makaleden ulaşabilirsiniz.

Apostil Şerhi İçin Gereken Unsurlar

Apostil şerhi alacak olan bireylerin belgenin eksik olmaması adına dikkat etmeleri gereken unsurlar vardır. Unutulmaması gereken bir nokta da apostil içerisinde yapılmış yanlışlar ya da eksiklikler evrakı geçersiz kılacaktır. Bu nedenle bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlar,

 • Belgeyi düzenleyen ülkenin adı
 • Belgeyi imzalayan kişinin adı soyadı
 • Belgeyi imzalayan bireyin sıfatı
 • Belgeye basılan mührün hangi makama ait olduğu
 • Belgenin düzenlendiği yer
 • Belgenin düzenlendiği ve tasdik edildiği tarih
 • Apostil şerhini düzenleyen makam
 • Apostil şerhinin numarası
 • Apostil şerhi düzenleyen makamın kaşesi veya mührü
 • Apostil düzenleyen yetkili kişinin imzası

Tasdik Şerhi Örneği

Apostil İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Apostil İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Söz konusu prosedür, bir kaç etaptan oluşmaktadır. Her şeyden önce tercüme bürosunda, tercüme edilen belgede çevirmenin imzası yer almaktadır. Bundan sonra, orijinal belge ve çevirmenin imzası noter tarafından tasdik edilmektedir.

Bu esnada orijinal belge ile tercüme nüshası birbirine iliştirilmekte ve mühürlenmektedir. Bundan sonra noterin imzası ve mührü eklenerek söz konusu belgenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylandığı belgelenmiş olmaktadır. Bir sonraki aşamada ise kaymakamlık yada valilik imza ve mührünün gerçek olduğunu onaylamaktadır.

Apostil Örneği

Apostil Örneği, her ülkeye göre farklılık gösterebiliyor olsa da aslında içerik olarak aynıdır. Geçerli olabilmeleri için belirli bilgiler ve onaylamaya ihtiyaç duyan belgelerdir.

Lahey Sözleşmesi Nedir? Ne Zaman Yapılmıştır ? Hangi Ülkeler Arasında Yapılmıştır ?

Lahey Sözleşmesi Nedir?

Bir ülkenin herhangi bir resmi makamı tarafından düzenlenmiş olan bir belgenin kimi zaman başka bir ülkeye ibraz edilmesi gerekebilir. Bu kimi zaman şahısların iradesi dahilinde bir durum iken, kimi zaman ise bu belgelerin ibraz edilmesi gidilen ülke açısından zorunluluk teşkil eder. Örnek vermek icap ederse Türkiye’de düzenlenen bir belgenin Ukrayna’da ibraz edilebilme yeterliliği kazanması için resmi makamlarca tasdik edilmesi gerekecektir.

Şayet bu belge resmi makamlarca tasdik edilmemiş ise, ibraz edilmesi halinde kabul edilmesi ya da geçerli sayılması hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Resmi belgelerin diğer ülkelerde de geçerli sayılabilmesi için yapılan tasdike apostil adı verilir. Ancak tasdik edilmesi halinde bu belgenin geçerli olması için muhakkak uluslararası bir metne taraf olunması gerekecektir.


Taraf Olunması Gereken Metin Hangisidir?

Bir belgenin uluslararası geçerlilik kazanmasına yarayan bir metin var ise, o da Lahey Sözleşmesi’dir. Lahey sözleşmesi sayesinde, bu sözleşmeye taraf olan iki devletten birindeki herhangi bir resmi makam tarafından düzenlenmiş olan belgenin diplomatik merciler ya da konsolosluk tarafından tasdiki zorunlu bir unsur olmaktan çıkacaktır. Ancak bu gibi diplomatik merciler tarafından tasdik zorunluluğunun ortadan kalkmış olması belgenin hiçbir şekilde tasdik edilmesine gerek olmadığı anlamın da gelmez.

Örnek vermek gerekirse bir kimse diploma tercümesi yaptırmak adına bir tercüme bürosundan hizmet almış ise. Çevirisi yapılmış olan diploma belgesini ilk olarak noter tarafından tasdik edilmesi gerekecektir. Noter tasdikinin ardından ise yetkili makamlar tarafından yapılması gereken apostil tasdiki gerçekleştirilecek ve apostil tasdiki belge. Lahey Sözleşmesi’ne taraf olan devletler içerisinde geçerli hale gelecektir.


Lahey Sözleşmesinin Kapsamadığı Belgeler Hangileridir?

Lahey Sözleşmesinin ilk maddesinin sonunda yer alan ifadeye göre elçilikteki ya da konsolosluklardaki yetkililerce imzalanmış olan belgeler açısından bu konvansiyon geçerli olmayacaktır. Aynı şekilde doğrudan ticari veya gümrük işlemleri ile ilgili olan belgeler de kapsam dışında tutulacaktır.

Profesyonel Noter Tasdikli Yeminli Çeviri Hizmeti

Profesyonel çeviri siparişleriniz, 7 Dil Tercüme’nin zorlu çeviri değerlendirme programı sürecinden en az %95 ve üzeri başarı puanı alan,100 ’den fazla Ülkeye. Profesyonel Tercüme Ofislerinin ortak çalışması, deneyimli ve alanlarında uzman tercüman kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme Ücreti Nasıl Belirlenir?

Tercüme bürosu tarafından tercümesi yapılan belgelerin noter tasdikli tercüme unvanına sahip olabilmesi için noter tarafından onaylanması gerekiyor. Noter onaylı tercüme ücretleri belli koşullara bağlı olarak da değişkenlik gösterebiliyor.